υδατοδιαλυτά λιπάσματα

υδατοδιαλυτά λιπάσματα

Fertinagro Fercristal Flow

Fercristal Flow 13 - 40 - 13

Πλήρη και ισορροπημένα υδατοδιαλυτά λιπάσματα NPK, εμπλουτισμένα με μικροθρεπτικά και την τεχνολογία «Flow»

fercristal flow

Πλήρη και ισορροπημένα υδατοδιαλυτά λιπάσματα NPK, εμπλουτισμένα με χηλικά μικροθρεπτικά συστατικά και την τεχνολογία «Flow». Οι διαφορετικοί NPK τύποι των λιπασμάτων Fercristal, προσαρμόζονται σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης των φυτών. Περιέχουν το χηλικό παράγοντα EDTA για την αύξηση της διαθεσιμότητας μικροθρεπτικών συστατικών. Έχουν υψηλή διαλυτότητα σε όλους τους τύπους νερού και χάρης την τεχνολογία «Flow» επιτρέπουν τον κατάλληλο έλεγχο του PH, της αγωγιμότητας και της αλατότητας. Ελεύθερα χλωρίου και νατρίου.

Fertinagro Fercristal Flow

Fercristal Flow 15 - 5 - 30

Πλήρη και ισορροπημένα υδατοδιαλυτά λιπάσματα NPK, εμπλουτισμένα με μικροθρεπτικά και την τεχνολογία «Flow»

fercristal flow

Πλήρη και ισορροπημένα υδατοδιαλυτά λιπάσματα NPK, εμπλουτισμένα με χηλικά μικροθρεπτικά συστατικά και την τεχνολογία «Flow». Οι διαφορετικοί NPK τύποι των λιπασμάτων Fercristal, προσαρμόζονται σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης των φυτών. Περιέχουν το χηλικό παράγοντα EDTA για την αύξηση της διαθεσιμότητας μικροθρεπτικών συστατικών. Έχουν υψηλή διαλυτότητα σε όλους τους τύπους νερού και χάρης την τεχνολογία «Flow» επιτρέπουν τον κατάλληλο έλεγχο του PH, της αγωγιμότητας και της αλατότητας. Ελεύθερα χλωρίου και νατρίου.

Fertinagro Fercristal Flow

Fercristal Flow 20 - 20 - 20

Πλήρη και ισορροπημένα υδατοδιαλυτά λιπάσματα NPK, εμπλουτισμένα με μικροθρεπτικά και την τεχνολογία «Flow»

fercristal flow

Πλήρη και ισορροπημένα υδατοδιαλυτά λιπάσματα NPK, εμπλουτισμένα με χηλικά μικροθρεπτικά συστατικά και την τεχνολογία «Flow». Οι διαφορετικοί NPK τύποι των λιπασμάτων Fercristal, προσαρμόζονται σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης των φυτών. Περιέχουν το χηλικό παράγοντα EDTA για την αύξηση της διαθεσιμότητας μικροθρεπτικών συστατικών. Έχουν υψηλή διαλυτότητα σε όλους τους τύπους νερού και χάρης την τεχνολογία «Flow» επιτρέπουν τον κατάλληλο έλεγχο του PH, της αγωγιμότητας και της αλατότητας. Ελεύθερα χλωρίου και νατρίου.

Μέτωνος 39. Χολαργός, Αττικής,Τ.Κ.15561, T : (0030) 2106520302