ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Fertinagro Microquel Amin B mo

Dura-U

Προϊόν σχεδιασμένο για να παρέχει ιδιότητες ελεγχόμενης απελευθέρωσης αζώτου σε απλά λιπάσματα αζώτου.

Lorem Ipsum

Προϊόν σχεδιασμένο για να παρέχει ιδιότητες ελεγχόμενης απελευθέρωσης αζώτου σε απλά λιπάσματα αζώτου. Το Dura-U έχει σχεδιαστεί προκειμένου να αναμιγνύεται με κλασικές λιπάσματα αζώτου, όπως η ουρία, παρέχοντας την τεχνολογία Duramón®, προστατεύοντας το εφαρμοζόμενο άζωτο. Επιπλέον, περιέχει δευτερεύοντα στοιχεία και μικροθρεπτικά συστατικά που θα εμπλουτίσουν το τελικό μείγμα.

Fertinagro DuraP

Dura-P

Προϊόν κοκκώδες σχεδιασμένο για να παρέχει τις απαραίτητες τεχνολογίες για βελτίωση της απόδοσης του φωσφόρου.

Lorem Ipsum

Προϊόν κοκκώδες σχεδιασμένο για να παρέχει τις απαραίτητες τεχνολογίες για βελτίωση της απόδοσης του φωσφόρου. Το Dura-P έχει σχεδιαστεί προκειμένου να συνδυάζεται με φωσφορικά λιπάσματα, προστατεύοντας τον παρεχόμενο φώσφορο, μειώνοντας τις απώλειες και αυξάνοντας τη χρήση του

Fertinagro Durablend

Durablend

Κοκκώδη λιπάσματα σχεδιασμένα να συμπληρώνουν συμβατικούς τύπους λιπασμάτων ή σύμμεικτα λιπάσματα

Lorem Ipsum

Κοκκώδη λιπάσματα σχεδιασμένα να συμπληρώνουν συμβατικούς τύπους λιπασμάτων ή σύμμεικτα λιπάσματα (Blended), εμπλουτίζοντάς τα με θρεπτικά στοιχεία. Διαθέτουν την τεχνολογία MEP, η οποία παρέχει τα απαραίτητα μικροστοιχεία σε προστατευμένη μορφή.

Fertinagro Blendcoat

Blendcoat

Επικάλυψη για σύμμικτα λιπάσματα που προσδίδει ομοιομορφία και προστατεύει από τη φυσική καταστροφή του λιπάσματος κατά τη μεταφορά και τη χρήση του.

Lorem Ipsum

Επικάλυψη για σύμμικτα λιπάσματα που προσδίδει ομοιομορφία και προστατεύει από τη φυσική καταστροφή του λιπάσματος κατά τη μεταφορά και τη χρήση του. Παράλληλα διατηρεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Δρα ως βιοπολυμερές, καταστολέας σκόνης και αντιπηκτικός παράγοντας.

Μέτωνος 39. Χολαργός, Αττικής,Τ.Κ.15561, T : (0030) 2106520302